Informujemy, że z dniem 18.05.2018 zmianie ulega regulamin programu WINO GRONO.

Zmiany obejmują listę punktów stacjonarnych, w których możesz korzystać z programu. Program przestanie obowiązywać w winebarze BARaWINO przy ul. Mostowej 1 w Krakowie. Niezmieniona pozostaje formuła programu, wysokości udzielanych rabatów i możliwości zbierania i wykorzystywania złotówek. Dotychczas zebrane złotówki, naliczone w winebarze BARaWINO, można wykorzystać na stronie marekkondrat.pl lub w pozostałych sklepach stacjonarnych, w tym w sklepie przy ul. Dolnych Młynów 9 w Krakowie (aktualną listę sklepów znajdziesz tutaj).

Regulamin programu w brzmieniu obowiązującym od 18.05.2018 r. dostępny jest pod tym adresem lub można go pobrać w formacie pdf tutaj.

Regulamin w jego zmienionej wersji będzie obowiązywał z upływem 14 dni od jego publikacji, tj. z upływem dnia 2.06.2018 r. W tym terminie uczestnikom przysługuje również prawo do rezygnacji z udziału w Programie, które można do nas przesłać na adres mailowy sklep@mkondrat.pl, w formie pisemnej listem poleconym na adres korespondencyjny Kondrat Wina Wybrane Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, z dopiskiem „WINO GRONO”, lub poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia pracownikowi sklepu stacjonarnego działającego pod marką Kondrat Wina Wybrane.