Informujemy, że z dniem 30.10.2018 zmianie ulega regulamin programu WINO GRONO.

Zmiana dotyczy umożliwienia rezygnacji z programu przez zalogowanego użytkownika poprzez opcję „usuń konto” w panelu Moje konto / Moje dane na stronie internetowej www.marekkondrat.pl. Pozostałe warunki programu nie ulegają zmianom. Regulamin programu w brzmieniu obowiązującym od 14.11.2018 dostępny jest pod tym adresem lub można go pobrać w formacie pdf tutaj.

Regulamin w jego zmienionej wersji będzie obowiązywał z upływem 14 dni od jego publikacji, tj. z upływem dnia 13.11.2018. W tym terminie uczestnikom przysługuje również prawo do rezygnacji z udziału w Programie.