Wino jest głęboko zakorzenione w kulturze Europy. Towarzyszy spotkaniom, zabawie, jest łączone z jedzeniem. Ze względu na naszą pasję podróżujemy z Państwem do Świata win i odwiedzamy jego najciekawsze miejsca. Bazując na naszym doświadczeniu przygotowujemy degustacje i szkolenia, które odpowiadają Państwa potrzebom. Sprawdź ofertę kursów.

Wine constitutes a significant element of European culture. It accompanies meetings, parties and is connected with food. Due to our passion, we take you for the travel to the world of wine and visit the most interesting places. On the basis of our experience, we prepare tastings and trainings that satisfy your needs. Check our offer of courses.