Rozbudowane szkolenia sommelierskie

Prowadzimy szkolenia dla osób z branży gastronomicznej, które mają w swojej pracy kontakt z winem. Jeśli chcecie Państwo poszerzyć umiejętności swoje lub swoich pracowników zapraszamy do współpracy. Szkolenia są zbudowane specjalnie pod kątem branży HoReCa, na różnym poziomie zaawansowania w zależności od potrzeb. Punkty, na których skupiamy się na kursach to:

 • tworzenie i znajomość oferty,
 • praca z klientem,
 • optymalizacja sprzedaży,
 • trening umiejętności sommelierskich.

 

Szkolenia sommelierskie dla firm

Doradztwo w kwestii sprzedaży wina w gastronomii

Rynek wina w Polsce podlega rozwojowi, wraz z nim zmieniają się upodobania i oczekiwania klientów. Jeżeli sprzedajecie Państwo wino w swoim lokalu lub macie zamiar je wprowadzić możemy podpowiedzieć co zrobić, aby zwiększyć jego sprzedaż. Wiele błędów popełnianych w pracy z winem w branży HoReCa dotyczy:

 • oferty,
 • specyfiki miejsca,
 • przygotowania pracowników.

Na tych elementach skupiamy się w naszej analizie. Zachęcamy do współpracy.

Szkolenia winiarskie dla gastronomii

 

Extended wine waiter trainings

We hold trainings for people from the catering industry who have a contact with wine in their job. If you want to develop your or your employees’ skills, we invite you to cooperation. Trainings are designed for HoReCa industry, at various proficiency levels, depending on the needs. The elements of our courses that we focus on are:

 • creation and knowledge about the offer,
 • working with the customer,
 • optimization of sales,
 • training of wine waiter skills.

We hold trainings financed with the funds from the European Union.

Szkolenia sommelierskie dla firm

Consulting concerning sales of wine in gastronomy

The Polish wine market is being developed and this development comes along with the changes in the preferences and expectations of customers. If you sell wine in your premises, or want to introduce it, we may give you advice in order to increase its sales. Many mistakes made within the HoReCa industry that is connected with wine is related to:

 • the offer,
 • character of the place,
 • preparation of the employees.

Those are the elements we focus on during our analysis. We encourage you to join us.

Szkolenia winiarskie dla gastronomii