Darmowa dostawa

Darmowa dostawa zamówień powyżej 300 zł

Dołącz do WG

Dołącz do WinoGrono i kupuj do 40% taniej

Nagrody za polecenia

Nagrody za polecenia znajomym

Odbiór osobisty KWW

Odbiór osobisty w 9 sklepach stacjonarnych

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
Restauracje, kawiarnie, sklepy
Jan Witkowski
tel. 668 671 039
jan.witkowski@mkondrat.pl
hurtonline@mkondrat.pl
Wino i prezenty dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl
Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
tel. 668 671 008
sklep@mkondrat.pl
(pon.-pt. w godzinach 9:00-17:00)
Oferta dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl

Regulamin konkursu „KONKURS: KOGO ZABIERZESZ W WINNĄ PODRÓŻ? (INSTAGRAM)”

Regulamin konkursu
KONKURS: KOGO ZABIERZESZ W WINNĄ PODRÓŻ? (INSTAGRAM)”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Konkurs: Kogo zabierzesz w winną podróż?” jest 2 WW Sp. z o.
  ul. Armii Krajowej 2 05-500 Piaseczno
  NIP: 5252590216 (dalej zwana „Organizatorem”). Współorganizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie jest WINIARNIA BANIEWICE Sp z. o.o. Baniewice 115, 74-110 Banie NIP: 8581853262 (dalej zwana „Współorganizatorem”).
 2. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich w ramach Konkursu „Konkurs: Kogo zabierzesz w winną podróż? (Instagram)” (Dalej zwanego „Konkursem”) można wygrać: dwa podwójne zaproszenia do Winnicy Turnau obejmujące zwiedzanie winnicy i winiarni oraz degustacje win wraz z udziałem w koncercie w Winnicy Turnau.
 3. Opisany w niniejszym Regulaminie Konkurs prowadzony jest na profilu Instagram marki Kondrat Wina Wybrane: (zwanym dalej „Profilem”), który jest organizatorem Konkursu. https://www.instagram.com/kondrat_wina_wybrane/
 4. Konkurs trwa od 16.08.2023r. do 08.2023r. do godziny 22:00. Konkurs nie jest organizowany, administrowany ani sponsorowany przez portal Instagram, Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram Inc.

Warunki Uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które posiadają profil na portalu Instagram.
 2. Konkurs polega na tym, że w dniu 16.08.2023 r., na Profilu Kondrat Wina Wybrane opublikowany zostanie post informujący o Konkursie (dalej zwany „Postem”), a osoby spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie będą miały za zadanie polubić profile marek: Kondrat Wina Wybrane, Misja Wino, Winnica Turnau oraz w komentarzach pod Postem oznaczyć osobę, którą chciałyby zabrać w winną podróż do Winnicy Turnau oraz uzasadnić swój wybór.
 3. Nagrodą w Konkursie są: dwa podwójne zaproszenia do winnicy Turnau obejmujące zwiedzanie winnicy, winiarni, degustacje win wraz z udziałem w koncercie w Winnicy Turnau. Termin wydarzeń będących przedmiotem nagrody zostanie uzgodniony ze zwycięzcami Konkursu, przy czym przypadać on będzie na rok 2024 r.
 4. Po zakończeniu Konkursu, tj. W dniu 23.08 o godz. 12:00, Organizator skontaktuje się za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej z Profilu ze zwycięzcami konkursu. W konkursie wygrają osoby, które w sposób najbardziej urzekający i kreatywny uzasadnią chęć wspólnej wizyty w Winnicy Turnau z oznaczoną osobą. Dane uczestników (w postaci nazw profili uczestników na Instagramie), o których mowa w niniejszym punkcie regulaminu zostaną również ogłoszone w relacji na Profilu.
 5. Aby otrzymać nagrodę, osoby o których mowa w pkt. 8 powyżej muszą, w terminie 24 godzin od otrzymania informacji z Profilu, o której jest mowa w punkcie poprzedzającym, przesłać w wiadomości prywatnej na Instagramie adres e-mail , na który Organizator wyśle uczestnikowi nagrodę (dane adresowe powinny zawierać imię i nazwisko odbiorcy, numer telefonu oraz e-mail. Po otrzymaniu od uczestnika wiadomości zwrotnej, o której mowa w punkcie poprzedzającym Organizator w terminie 48 godzin prześle uczestnikowi pocztą elektroniczną zaproszenie do Winnicy Turnau.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać nie później niż do dnia 30.08.2023 r.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub mailem na adres info@mkondrat.pl z dopiskiem: „Konkurs: Kogo zabierzesz w winną podróż? (Instagram)”.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym przesłanym na adres podany przez uczestnika w reklamacji lub na adres e-mail, z którego uczestnik przesłał reklamację.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest 2 WW Sp. zo.o.
  ul. Armii Krajowej 2
  05-500 Piaseczno
  NIP: 5252590216

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach marketingowych, jak również obrony przed roszczeniami oraz w celach sprawozdawczości podatkowej.
 2. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska (zapisanych w nazwie profilu uczestnika na portalu Instagram) ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Podanie danych osobowych w postaci nr telefonu, email i imienia i nazwiska jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie – Organizator będzie przetwarzał te dane w celu doręczenia zwycięzcy nagrody.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Organizator oświadcza, iż dane uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, jak też nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem Organizatora, Współorganizatora oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Dane uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie i wydaniem nagród w Konkursie tj. 6 lat.
 8. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator danych osobowych wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator danych osobowych w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy przez adres e-mail: info@mkondrat.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o ile nie pogorszą one warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach regulaminu Organizator będzie informował na Profilu oraz na stronie www.marekkondrat.pl marki Kondrat Wina Wybrane.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie www.marekkondrat.pl oraz bio profilu Instagram.

Zestawy

Polecamy zestaw

Musujące na co dzień
Dostępnośćduże ilości
234,00 zł
210,00 zł
Najniższa cena z 30 dni sprzed obniżki: 234,00 zł
-10%