Dostawa Same Day Express i Comfort

Dostawa tego samego dnia w Warszawie. Sprawdź!

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa zamówień powyżej 349 zł

Odbiór osobisty FedEx

Odbiór osobisty w blisko 4000 punktów FedEX

Dołącz do WG

Dołącz do WinoGrono i kupuj do 40% taniej

Nagrody za polecenia

Nagrody za polecenia znajomym

Outlet win

Kupuj do 20% taniej w outlecie

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
Restauracje, kawiarnie, sklepy
Wino i prezenty dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl
Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
tel. 668 671 008
sklep@mkondrat.pl
(pon.-pt. w godzinach 9:00-17:00)
Oferta dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl

Regulamin konkursu „WALENTYNKI W BARAWINO (INSTAGRAM)”

Regulamin konkursu „WALENTYNKI W BARAWINO (INSTAGRAM)”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Walentynki w BARaWINO” oraz fundatorem nagród jest firma 3 WW Sp. zo., ul. Armii Krajowej 2/303A, 05-500 Piaseczno NIP: 1231472426 (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich w ramach Konkursu „Walentynki w BARaWINO (Instagram)” (Dalej zwanego „Konkursem”) można wygrać:MIEJSCE 1:
  Voucher o wartości 200 zł na kolację w BARaWINO Warszawa
  MIEJSCE 2:
  Voucher o wartości 100 zł do wykorzystania na wino w BARaWINO Warszawa
  MIEJSCE 3:
  Książka „Winne Osobliwości”, autorstwa Małgorzaty Sułek i Michała Bardela
 3. Opisany w niniejszym Regulaminie Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) prowadzony jest na profilu Instagram marki BARaWINO Warszawa https://www.instagram.com/barawino_warszawa/: (zwanym dalej „Profilem”), który jest organizatorem Konkursu.
 4. Konkurs trwa od 05.02.2022r. do 10.02.2024r. do godziny 23:59. Konkurs nie jest organizowany, administrowany ani sponsorowany przez portal Instagram, Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram Inc.

Warunki Uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które posiadają profil na portalu Instagram.
 2. Konkurs polega na tym, że w dniu 05.02.2024 r., na Profilu BARaWINO Warszawa, opublikowany zostanie post informujący o Konkursie (dalej zwany „Postem”), a osoby spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie będą mogły:
  – zaobserwować profil marki BARaWINO oraz Kondrat Wina Wybrane,
  – oznaczyć osobę, którą zechce zabrać na kolację,
  – w komentarzu pod Postem odpowiedzieć na pytanie „Jaki region winiarski wybrał(a)byś na romantyczną podróż z drugą połówką i dlaczego?” w zamian za nagrodę od organizatora Konkursu.
 3. Nagrodami w Konkursie są:MIEJSCE 1:
  Voucher o wartości 200 zł na kolację w BARaWINO Warszawa
  MIEJSCE 2:
  Voucher o wartości 100 zł do wykorzystania na wino w BARaWINO Warszawa
  MIEJSCE 3:
  Książka „Winne Osobliwości”, autorstwa Małgorzaty Sułek i Michała Bardela
 4. Po zakończeniu Konkursu, tj. W dniu 11.02.2024r. o godz. 12:00, Organizator skontaktuje się za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej z Profilu ze zwycięzcą konkursu. W konkursie wygra osoba, której komentarz najbardziej poruszył serca Organizatora Konkursu. Dane uczestnika (w postaci nazwy profili uczestnika na Instagramie), o których mowa w niniejszym punkcie regulaminu zostaną również ogłoszone w relacji na Profilu.
 5. Aby otrzymać nagrodę, osoba o której mowa w pkt. 8 powyżej musi, w terminie 24 godzin od otrzymania informacji z Profilu, o której jest mowa w punkcie poprzedzającym, przesłać w wiadomości prywatnej na Instagramie adres e-mail , na który Organizator ma wysłać uczestnikowi nagrodę (dane adresowe powinny zawierać imię i nazwisko odbiorcy, numer telefonu oraz e-mail. Po otrzymaniu od uczestnika wiadomości zwrotnej, o której mowa w punkcie poprzedzającym Organizator w terminie 48 godzin prześle uczestnikowi pocztą elektroniczną zaproszenie na bankiet urodzinowy.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać nie później niż do dnia 29.02.2024 r.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub mailem na adres info@mkondrat.pl z dopiskiem: „Walentynki w BARaWINO (Instagram)”.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym przesłanym na adres podany przez uczestnika w reklamacji lub na adres e-mail, z którego uczestnik przesłał reklamację.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest 3 WW Sp. zo.o.
  ul. Armii Krajowej 2/303A, 05-500 Piaseczno NIP: 1231472426 (dalej zwana „Organizatorem”). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach marketingowych, jak również obrony przed roszczeniami oraz w celach sprawozdawczości podatkowej.
 3. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska (zapisanych w nazwie profilu uczestnika na portalu Instagram) ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Podanie danych osobowych w postaci nr telefonu, email i imienia i nazwiska jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie – Organizator będzie przetwarzał te dane w celu doręczenia zwycięzcy nagrody.
 5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Organizator oświadcza, iż dane uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, jak też nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem Organizatora oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 8. Dane uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie i wydaniem nagród w Konkursie tj. 6 lat.
 9. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator danych osobowych wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator danych osobowych w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarza.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy przez adres e-mail: info@mkondrat.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o ile nie pogorszą one warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach regulaminu Organizator będzie informował na Profilu oraz na stronie www.marekkondrat.pl marki Kondrat Wina Wybrane.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, współorganizatora, na stronie www.marekkondrat.pl oraz bio profilu Instagram.

Zestawy

Polecamy zestaw

Europejska Szóstka
Dostępnośćduże ilości
270,00 zł
243,00 zł
Najniższa cena z 30 dni sprzed obniżki: 270,00 zł
-10%