KONDRAT Wina Wybrane to nowy winiarski projekt Marka Kondrata, który po kilku latach istnienia na rynku w ramach spółki Winarium, zdecydował się na samodzielne działanie biznesowe. Efektem tego jest firma, która sama będąc wynikiem świadomego wyboru, ma na celu pomagać innym w ich własnych wyborach winiarskich. Poprzez rozmowy, degustacje, szkolenia i wyjazdy chce opowiedzieć historię wina na nowo – udostępnić ten niezwykły świat wszystkim – w sposób atrakcyjny, ale zrozumiały i przystępny. Pokazać, że specjalistyczny sklep winiarski może być miejscem przyjaznym, które uczy i wspiera w wyborach wina, wyselekcjonowanego dla klientów przez Marka Kondrata.

KONDRAT to również grupa młodych pasjonatów wina, pracujących w dziale sprzedaży, B2B, szkoleń i promocji oraz wiele nowych projektów, które można śledzić na stronie firmy. Wino to opowieść, historia człowieka i emocje. Odkrywamy je teraz na nowo.

Czym się zajmujemy?

  • Importujemy butelki wina z całego świata, pomagamy w ich doborze do okazji i dostarczamy je tam, gdzie są potrzebne i sprawiają radość.
  • Sprzedajemy detalicznie poprzez własne sklepy oraz sieć sklepów franczyzowych.
  • Sprzedajemy do klientów biznesowych i korporacyjnych (B2B) – wino na prezent i w koszach prezentowych.
  • Doradzamy, szkolimy i tworzymy karty win dla restauracji i hoteli.
  • Prowadzimy degustacje i szkolenia o tematyce winiarskiej dla klientów indywidualnych i firmowych.

KONDRAT Wina Wybrane is the new wine-related project of Marek Kondrat who, after his presence on the market as a part of the company Winarium, decided to start his own business activity. The result of this action is the company, which is an effect of a deliberate decision, aims at helping others in their own choices concerning wine. By conversations, tastings, trainings and trips, the company wants to tell the story of wine from scratch – introduce this uncommon world to everybody – in an attractive, yet comprehensible and simple way. The company wants to show that a professional wine store can be a friendly place that educates on and supports choices regarding wine that has been selected for the customers by Marek Kondrat.


KONDRAT is also constituted by a group of young enthusiasts of wine who work in the departments of sales, B2B, trainings and promotions, as well as many new projects that can be followed on the company’s website. Wine means a tale, history about a human being and emotions. We are now rediscovering them.


What we do?

  • We import bottles of wine from all over the world, help in selecting them according to the occasion and deliver them to the place where they are needed and bring joy.
  • We conduct retail sales through our stores and a chain of franchise stores.
  • We sell to business and corporate customers (B2B) – wine for gifts and in present baskets.
  • We give advice, conducts trainings and create wine lists for restaurants and hotels.
  • We conduct tastings and trainings related to wine for corporate and individual customers.