Nie składałeś jeszcze zamówienia online w Kondrat Wina Wybrane? Wiesz, że możesz to zrobić na trzy różne sposoby? Oprócz tradycyjnego i najprostszego dodania produktu do koszyka i przejścia przez procedurę zakupu opisaną poniżej, możesz jeszcze złożyć zamówienie wysyłając e-mail oraz dzwoniąc do nas. Szczegóły poniżej.

  • online – aby złożyć zamówienie przez stronę marekkondrat.pl, należy dodać wybrane produkty do koszyka, klikając przycisk „dodaj do koszyka”, dostępny obok poszczególnych produktów. Po każdym kliknięciu wybrany produkt dodawany jest do koszyka (pojawi się wtedy komunikat o dodaniu produktu do koszyka), którego podgląd znajduje się w prawym górnym rogu serwisu marekkondrat.pl. Najeżdżając kursorem na koszyk lub klikając w niego zostanie przedstawiona zawartość koszyka, którą można przeglądać oraz dowolnie modyfikować. Aby powrócić do ostatnio odwiedzanej lokacji, należy kliknąć na przycisk „Wróć do sklepu”. Po skompletowaniu koszyka, klikamy przycisk „Do kasy”, a następnie „Dalej”. Po przejściu do następnego kroku, jeżeli nie chcesz lub nie możesz odebrać osobiście zamówionych przez Ciebie produktów z naszego sklepu przy ul. Łubińskiej 10 w Łubnej i chcesz skorzystać z możliwości dostarczenia zakupionych towarów przez kuriera, to zostaniesz poproszony o podanie danych do wysyłki, a jeśli już posiadasz konto w sklepie Kondrat Wina Wybrane należy podać login (e-mail) oraz hasło potwierdzając wszystko naciśnięciem przycisku „Dalej”. Jeśli jesteś nowym klientem, po prostu wpisz w pola wymagane dane (zakupy bez rejestracji) lub zarejestruj się. Następnie zatwierdź wybór naciskając przycisk „Dalej”. Klikając przycisk „Zamawiam” w trzecim kroku potwierdzasz zamówienie, a na podany adres e-mail otrzymasz najważniejsze informacje potwierdzające przyjęcie zamówienia.
  • e-mailowo – pisząc maila na adres sklep@mkondrat.pl z wybranymi produktami (nazwy, kody produktów lub linki). W mailu należy zawrzeć wszelkie dane korespondencyjne, a w przypadku zakupów na firmę dane potrzebne do wystawienia faktury. Po odebraniu przez nas maila, odpowiedzialna osoba niezwłocznie skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub mailowo. Osoby, które mają założone konto w naszym serwisie, znajdą zamówienie w swojej historii zakupów.
  • telefonicznie – dzwoniąc pod numer: (22) 243 28 80 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00). Zostaniesz obsłużony przez miłą i kompetentną osobę, która oprócz przyjęcia Twojego zamówienia chętnie udzieli informacji i pomoże w dokonaniu wyboru.

Wysyłka na wiele adresów

Istnieje możliwość powielenia zamówienia i wysłania dodanych do koszyka produktów na wiele adresów. W celu złożenia takiego zamówienia należy wybrać opcję „Chcę powielić i wysłać to zamówienie na wiele adresów” w koszyku (w pierwszym etapie po przejściu do kasy). W drugim kroku – „dane odbiorcy” – pojawi się okno z możliwością dodania wielu adresów do wysyłki. Zamówienie opłacisz jedną płatnością, a fakturę otrzymasz e-mailem.

Dostawa w późniejszym terminie

Domyślnie wszystkie zamówienia złożone i opłacone do godziny 14:00 są odbierane przez upoważnionego kuriera tego samego dnia, a następnego dnia realizowana jest dostawa (w dni robocze). Istnieje jednak możliwość wybrania dowolnego dnia dostawy. Aby z niej skorzystać, należy w pierwszym etapie składania zamówienia („Koszyk”) zaznaczyć opcję „Dostawa w późniejszym terminie” oraz wybrać dzień dostawy w ciągu nadchodzących 4 tygodni.

Have you still not placed an order in the Kondrat Wina Wybrane? Do you know that you can place it in three different ways? Apart from the traditional and the simplest way of adding the product to the cart and going through the purchase procedure described below, you may also place an order by contacting us via e-mail or phone. You will find the details below.

  • online – to place an order via the website of the Kondrat Wina Wybrane, you have to add chosen products to the cart by clicking the „add to cart” button, which is available next to respective products. After each click, the selected product is added to the cart (a notification about adding a product to the cart will appear); the preview of the cart can be checked in the upper right corner of marekkondrat.pl website. By pointing the cursor at the cart and clicking it, one can display and freely edit its content. In order to move to the previously visited page, click the button „Go back to the store”. After the product selection is complete, we click the button „Checkout” and then „Next”. In the next step, you will be asked to provide your shipping information and if you already have an account in the store, you must provide your login (e-mail) and password and confirm everything by clicking „Next”. If you are a new customer, fill in the required data (purchase without registration) or register. Then, confirm your choice by clicking „Next”. When you click the button „Order” in the third step, you confirm the order and you will receive the most important information concerning order confirmation to your e-mail address.
  • via e-mail – by writing an e-mail message to sklep@mkondrat.pl that indicates the selected products (names or links). Such message should contain all contact data and, in the case of purchases for a company, data needed to issue an invoice. After we receive your message, a responsible person will contact you by e-mail or phone. Persons who have an account on our website shall find their order in the purchase history.
  • by telephone – call +48 22 243 28 80 (from Monday to Friday between 9 AM and 5 PM). You shall be served by a kind and competent person who, apart from confirming your order, will also provide you with information and help in making your choice.