Wszyscy lubimy prezenty. Szczególnie takie, które pozytywnie zaskakują i są praktyczne. Wino może być świetnym prezentem. Warunkiem jest tu odpowiedni jego dobór i forma wręczenia. Dzięki szerokiej ofercie możemy wybrać wino odpowiednie dla najbardziej wymagających smakoszy, ale też dla osób, które nie piją go na co dzień.

Szybka dostawa, już na drugi dzień po zamówieniu, oraz bezpieczne i estetyczne opakowanie sprawiają, że prezent trafi bez komplikacji pod wskazany adres. Do prezentowej paczki możemy dołączyć list, w którym zawarte są sformułowane przez Was życzenia.

Jeżeli nie macie możliwości osobistego wręczenia prezentu, zadbamy o to, aby kurier dostarczył wino pod każdy wybrany adres.

Jak wybrać idealne wino na prezent

Jeżeli nie wiesz jaki prezent wybrać dla bliskiej osoby, kontrahenta lub kogokolwiek komu chcesz zrobić niespodziankę, napisz do nas – zaproponujemy odpowiednie wino! Sprawdź sam jakie są możliwości:

Chcesz kupić wino, które wręczysz swoim dzieciom na ich 18. urodziny? A może myślisz o innej uroczystości, na którą chcesz kupić wino odpowiednio wcześniej? Wina, które mają potencjał do dojrzewania to tak zwane wina kolekcjonerskie – dowiedz się o nich więcej lub wybierz jedno z nich.

wino na prezent

Czy to dobry pomysł?

Dlaczego wino to dobry prezent? Ponieważ ma wiele zalet – przede wszystkim jest prezentem praktycznym, każdy w jakiś sposób skorzysta z wybranej butelki, którą otrzymał. Wino doskonale łączy się z jedzeniem, towarzyszy spotkaniom i świętowaniu. Wino sprzyja rozmowom i wspomnieniom, ponieważ za każdą wybraną przez nas butelką kryje się jakaś historia, region, człowiek, który jest twórcą. Prezent w postaci wina może być też długowieczny. W przypadku niektórych win o potencjale do dojrzewania możliwe jest ich przetrzymywanie w odpowiednich warunkach nawet kilkadziesiąt lat.

Jak to wygląda?

Wina na prezent wysyłamy w naszych bezpiecznych opakowaniach, wytworzonych z biodegradowalnej tektury falistej. Opakowania są wykonane estetycznie, są oznaczone naszym logo oraz adresem strony internetowej. Ich główną funkcją jest jednak zabezpieczenie butelek wina, które muszą dotrzeć do odbiorcy. Na życzenie dołączamy do przesyłki drukowane życzenia.

wina w kartonie na 3 butelki

Sprawdź naszą ofertę win polecanych na prezent >>

Chcesz kupić wino na prezent? Skontaktuj się z nami:

sklep@mkondrat.pl
(22) 243 28 80 lub  668 671 008
(pon.-pt. w godzinach 9:00-17:00)

Oferta dla firm:

Adam Śmieżewski
668 671 390
adam.smiezewski@mkondrat.pl

 

We all like presents, especially when they are surprising and practical. Wines can be a perfect gift. One has only to choose and give it in a proper manner. Thanks to the wide offer, we may provide wine that will be satisfying for the most demanding gourmet, but also for people who do not drink wine on daily basis.

The quick delivery, on the day after the order was placed, as well as the safe and esthetic type of packaging make the gift reach its destination without any difficulties. We may attach to the gift package a letter that will contain the your wishes.

If you are not able to give the present in person, we will make sure that a courier shall deliver the wine to the address you indicate.

Choosing the perfect wine for a gift

If you do not know what kind of gift you should choose for a loving person, your contractor or any other person you want to give a present to, contact us – we will offer the proper wine! Check the possibilities by yourself:

Do you want to buy a bottle of wine that you will give your children for their 18th birthday? Or maybe you are thinking of another ceremony, for which you want to buy wine reasonably earlier? Wines that have the potential of aging are the so-called premium wines – learn more about them or choose one of them.

wino na prezent

Is it a good idea?

Why wine is a nice idea for a present? It has many advantages – most of all, it is a practical gift, everybody will use the received bottle in the way they find most suitable. Wine goes perfectly with food, accompanies meetings and celebrations. Wine favors conversations and memories, since every bottle we choose is related to some history, region, a person that produced it. Such a gift may also be longevous. In the case of some wines with the potential for aging, it is possible to store them in proper conditions even for several dozen of years.

How does it work?

We send gift wines in our safe packaging made from biodegradable corrugated cardboard. The packaging is made in an esthetic way and marked with our logo and website address. However, their main function is to protect the bottles of wine that are to be delivered to the Customer. On demand, we attach printed wishes to the delivery. There is no possibility of adding boxes or other decorative packages.

wina w kartonie na 3 butelki

Check our offer of wines recommended for a gift >>

Want to buy wine as a gift? Contact us:

sklep@mkondrat.pl
+48 22 243 28 80 or 668 671 008
(weekdays, 9:00AM – 5:00PM)

Corporate offer:

Adam Śmieżewski
+48 668 671 390
adam.smiezewski@mkondrat.pl