Wina koszerne są wytwarzane w zgodzie z regułami koszerności, które zostały opisane w Torze. Wino koszerne musi być produkowane ze specjalnie uprawianych winorośli, a w czasie jego wytwarzania nadzorować proces musi religijny mężczyzna. Niezbędny jest też certyfikat koszerności wydawany przez rabina.