Misja Wino

Projekt MISJA WINO powstał z myślą o tym, aby ułatwić podróżowanie do winnic tym, którzy tak jak my, kochają wino i podróże. Nasz winny szlak obejmuje regiony winiarskie na kilku kontynentach. Wspólna podróż w grupie nie przekraczającej 14 osób pozwoli wytworzyć przyjemną, rodzinną atmosferę. MISJA WINO to także oferta szyta na miarę. W ramach projektu MISJA WINO tworzymy ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Oferta skierowana jest tak do biznesu, jak i osób prywatnych. Może zatem stanowić doskonałą formę gratyfikacji dla wybranych Pracowników bądź Klientów Państwa firmy albo być szansą na ciekawy wypoczynek w gronie przyjaciół.

Dowiedz się więcej na MISJAWINO.PL

Misja Wino

The Wine Mission

The WINE MISSION Project is dedicated to people loving wine and travelling in order to facilitate travelling to vineyards. Our vineyard track will include winemaking regions on a few continents. Joint travelling in a group of maximally 14 participants ensures a fine family atmosphere. The WINE MISSION is also a tailored offer. You can determine your budget and preferences, and we will create an offer suitable for your needs. This offer is dedicated to companies and private persons. It may be an excellent form of gratification for selected Employees or Customers of your Company or it may be a chance to spend time in an interesting way with your friends.

FIND OUT MORE AT MISJAWINO.PL

Misja Wino