Poznaj naszą ofertę dla gastronomii, dla hoteli, dla sklepów. Zapewniamy dedykowanego opiekuna oraz szeroki wybór markowych win w przystępnych cenach. Prowadzimy też szkolenia opracowane z myślą o osobach zawodowo pracujących z winem. Poruszaj się łatwo po naszej ofercie wykorzystując stronę internetową www.hurtonline.marekkondrat.pl, na której w wygodny sposób zamówisz wina wybrane przez Marka Kondrata.

Czytaj więcej o platformie HURT ONLINE

Zobacz mapę naszych partnerów

Poznaj ofertę szkoleń dla restauracji i sklepów

Read our offer for catering, hotels and shops. We provide a dedicated supervisor and a wide range of brand wine for a reasonable price. We also conduct training for professionals working in the wine sector. You can view our offer easily by using www.hurtonline.marekkondrat.pl where you can order wine selected by Marek Kondrat.

READ MORE ABOUT ONLINE WHOLESALE PALTFORM

VIEW THE MAP OF OUR PARTNERS

DISCOVER THE OFFER OF TRAINING FOR RESTAURANTS AND SHOPS