Dostawa Same Day Express i Comfort

Dostawa tego samego dnia w Warszawie. Sprawdź!

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa zamówień powyżej 349 zł

Odbiór osobisty FedEx

Odbiór osobisty w blisko 4000 punktów FedEX

Dołącz do WG

Dołącz do WinoGrono i kupuj do 40% taniej

Nagrody za polecenia

Nagrody za polecenia znajomym

Outlet win

Kupuj do 20% taniej w outlecie

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
Restauracje, kawiarnie, sklepy
Wino i prezenty dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl
Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
tel. 668 671 008
sklep@mkondrat.pl
(pon.-pt. w godzinach 9:00-17:00)
Oferta dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl

Regulamin konkursu „KONKURS KONDRAT WINA WYBRANE x SLOW GLOW x BOTTICA”

Regulamin konkursu
„KONKURS KONDRAT WINA WYBRANE x SLOW GLOW x BOTTICA”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Wino i kosmetyki – co mają wspólnego?” oraz fundatorem
nagród jest 2WW Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2 05-500 Piaseczno
NIP: 5252590216 (dalej zwana „Organizatorem”). Partnerem konkursu jest marka Slow
Glow oraz Bottica.
2. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich w ramach Konkursu „Wino i kosmetyki – co
mają wspólnego? (Instagram)” (Dalej zwanego „Konkursem”), można wygrać nagrody:

Miejsce 1:

 • dwuosobowe zaproszenie do udziału w kolacji degustacyjnej pt. Wino i
  kosmetyki – co mają wspólnego?, która odbędzie się 5.02.2024 w BARaWINO Warszawa,
  przy ul. Noakowskiego 16
 • zestaw akcesoriów HHUUMM od marki Slow Glow o wartości 315 zł. Zestaw zawiera:
  – szczotkę do masażu ciała
  – szczotkę do dekoltu
  – kadzidełka goddess
  – świecę: drzewo sandałowe
  – ręcznik do twarzy

Miejsce 2 i 3:

 • kod rabatowy (25%) na wino do wykorzystania na stronie www.marekkondrat.pl,
 • zestaw kosmetyków marki Bottica o łącznej wartości 774 zł. Zestaw zawiera:
  – Odżywczo-liftingujący krem na dzień daybooster 60ml
  – Regenerująco-otulający krem aksamit na noc 60ml
 • zestaw akcesoriów HHUUMM od marki Slow Glow o wartości 315 zł. Zestaw zawiera:
  – szczotkę do masażu ciała
  – szczotkę do dekoltu
  – kadzidełka goddess
  – świecę: drzewo sandałowe
  – ręcznik do twarzy

3. Opisany w niniejszym Regulaminie Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) prowadzony jest
na profilu Instagram marki Kondrat Wina Wybrane: (zwanym dalej „Profilem”), który jest
organizatorem Konkursu. h]ps://www.instagram.com/kondrat_wina_wybrane/. Partnerzy
konkursu mogą udostępniać informacje o konkursie na swoich profilach w mediach
społecznościowych.
4. Konkurs trwa od 22.01.2024r. do 28.01.2024r. do godziny 23:59. Konkurs nie jest
organizowany, administrowany ani sponsorowany przez portal Instagram, Instagram jest
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram Inc.

Warunki Uczestnictwa

5. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które posiadają profil na portalu
Instagram.
6. Konkurs polega na tym, że w dniu 22.01.2024 r., na Profilu Kondrat Wina Wybrane
opublikowany zostanie post informujący o Konkursie (dalej zwany „Postem”), a osoby
spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie mają za zadanie wykonać następujące czynności:
a) polubić profile marek Kondrat Wina Wybrane, Slow Glow i Bottica na Instagramie
b) w komentarzu pod
 Postem odpowiedzieć na pytanie „Jakie są Twoje sposoby na zatrzymanie czasu?” oraz oznaczyć profil osoby, z którą chciał/aby udać się na kolację degustacyjną 05.02.2024 w BARaWINO Warszawa, w zamian za nagrody od organizatora Konkursu.
7. W ramach konkursu, organizator i partnerzy przeznaczają następujące nagrody:

Za zajęcie 1. miejsca:

 • dwuosobowe zaproszenie do udziału w kolacji degustacyjnej pt. Wino i
  kosmetyki – co mają wspólnego?, która odbędzie się 5.02.2024 w BARaWINO Warszawa,
  przy ul. Noakowskiego 16
 • zestaw akcesoriów HHUUMM od marki Slow Glow o wartości 315 zł. Zestaw zawiera:
  – szczotkę do masażu ciała
  – szczotkę do dekoltu
  – kadzidełka goddess
  – świecę: drzewo sandałowe
  – ręcznik do twarzy

Za zajęcie 2 i 3 miejsca:

 • kod rabatowy (25%) na wino do wykorzystania na stronie www.marekkondrat.pl,
 • zestaw kosmetyków marki Bottica o łącznej wartości 774 zł. Zestaw zawiera:
  – Odżywczo-liftingujący krem na dzień daybooster 60ml
  – Regenerująco-otulający krem aksamit na noc 60ml
 • zestaw akcesoriów HHUUMM od marki Slow Glow o wartości 315 zł. Zestaw zawiera:
  – szczotkę do masażu ciała
  – szczotkę do dekoltu
  – kadzidełka goddess
  – świecę: drzewo sandałowe
  – ręcznik do twarzy

8. Po zakończeniu Konkursu, tj. w dniu 29.01 o godz. 12:00, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za
pomocą wiadomości prywatnej wysłanej z Profilu Kondrat Wina Wybrane. W konkursie
wygrają osoby, których komentarz najbardziej poruszył serca Organizatora i Partnerów
Konkursu. Dane uczestnika (w postaci nazwy profilu uczestnika na Instagramie), o których
mowa w niniejszym punkcie regulaminu, zostaną również ogłoszone w relacji na Profilu.
9. Aby otrzymać nagrodę, osoba o której mowa w pkt. 8 powyżej musi, w terminie 24 godzin
od otrzymania informacji z Profilu, o której jest mowa w punkcie poprzedzającym, przesłać
w wiadomości prywatnej na Instagramie dane adresowe, na któey Organizator ma wysłać uczestnikowi nagrodę
(dane adresowe powinny zawierać: imię i nazwisko odbiorcy, numer telefonu, e-mail oraz adres doręczenia paczki). Po
otrzymaniu od uczestnika wiadomości zwrotnej, o której mowa w punkcie poprzedzającym
Organizator w terminie 48 godzin prześle uczestnikowi nagrodę wygraną w konkursie.

 

Reklamacje

10. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać nie
później niż do dnia 31.01.2024 r.
11. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na
adres siedziby Organizatora lub mailem na adres info@mkondrat.pl z dopiskiem:
„KONKURS KONDRAT WINA WYBRANE x SLOW GLOW x BOTTICA” (Instagram).
12. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie 30 dni od
otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym przesłanym na adres podany
przez uczestnika w reklamacji lub na adres e-mail, z którego uczestnik przesłał reklamację.

Dane osobowe

13. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest 2 WW Sp. z o.o. ul. Armii
Krajowej 2
05-500 Piaseczno NIP: 5252590216
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
14. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach markeingowych,
jak również obrony przed roszczeniami oraz w celach sprawozdawczości podatkowej.
15. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska (zapisanych w nazwie profilu
uczestnika na portalu Instagram) ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie.
16. Podanie danych osobowych w postaci nr telefonu, email i imienia i nazwiska jest
dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie – Organizator będzie
przetwarzał te dane w celu doręczenia zwycięzcy nagrody.
17. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z
zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
18. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
19. Organizator oświadcza, iż dane uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, jak też nie będą udostępniane
podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem Organizatora oraz przypadków przewidzianych
przepisami prawa.
20. Dane uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z
udziałem w Konkursie i wydaniem nagród w Konkursie tj. 6 lat.
21. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu
należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Administrator danych osobowych wdrożył odpowiednie
środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem
stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator danych osobowych w
szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w
inny sposób przetwarzania.

Postanowienia końcowe

22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
23. Kontakt z Organizatorem jest możliwy przez adres e-mail: info@mkondrat.pl
24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o ile nie pogorszą one
warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach regulaminu Organizator będzie
informował na Profilu oraz na stronie www.marekkondrat.pl marki Kondrat Wina Wybrane.
25. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na
stronie www.marekkondrat.pl oraz BIO profilu Instagram Kondrat Wina Wybrane.

Zestawy

Polecamy zestaw

Europejska Szóstka
Dostępnośćduże ilości
270,00 zł
243,00 zł
Najniższa cena z 30 dni sprzed obniżki: 270,00 zł
-10%